دوشنبه 25 شهریور‌ماه سال 1387
من و مامان و تله پاتی

تازه امروز بعد از تلفن فهمیدم که چرا اینقدر پریشون بودم، مامانم حالش خوب نبوده، من از راه دور فهمیدم. مامان هم همین طوریه، هر موقع حال من درست نیست لازم نیست بهش بگم، خودش متوجه میشه. بمیرم برات الان خوابی...خوب بخواب عزیزم....