دوشنبه 23 شهریور‌ماه سال 1388
کلاس

فردا اولین کلاسم شروع می شه. خیلی هیجان زده ام. از بچگی ماه مهر رو دوست داشتم. حالا یه کم عقب تر!