یکشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1388
جامدادی

-        - گزارشگر موسسه خیریه: شده شب گرسنه بخوابی؟

-         - دختر فقیر 8 ساله: آره.

-         - چکار می کنی وقتی گرسنه ای؟

-         - می خوابم.

-        -  الان دلت چی می خواد بخری؟

-         - جامدادی.

-        -  شده چیزی دلت بخواد مامانت نتونه برات بخره؟

-        -  آره.

-        -  چکار می کنی؟

-        -  صبر می کنم.