یکشنبه 3 خرداد‌ماه سال 1388
دعا

 

ما شبی دست برآریم و دعایی بکنیم 

غم هجران تو را چاره ز جایی بکنیم