چهارشنبه 30 اردیبهشت‌ماه سال 1388
سطل آشغال

هیچ فکر کرده بودی یکی از راه هایی که میشه شغل، علایق و حتی شخصیت آدم ها رو شناخت از محتویات سطل زباله شونه؟ من از وقتی اینو فهمیدم با احتیاط بیشتر آشغال هامو دور می ریزم!