شنبه 28 شهریور‌ماه سال 1388
یاس بنفش و آسمان نیلی

داری می ری شهر من. با دوچرخه. هنوز چند ساعت نیست که رفتی و دلم تنگ شده برات. شهر من مواظبش باش. یه روز با هم می آیم پیشت.