پنج‌شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1388
عرق جبین

یه عمر آرزو داشتم حرفه ای بنویسم. حالا هم- نه که بگم حرفه ای شده ام- ولی خب، نوشتن هم الهی شکر شده یکی از راه های پول در آوردن من (نه که چقدر هم پول می سازه برام!) به هر حال همونی یه که می خواستم در قدم اول. اما حالا که اینجا ام، امشب هیچی به ذهنم نمی رسه بنویسم! آخه این هم موضوعه؟: "یه مطلبی راجع به بد لباس پوشیدن کارمندها و عدم رعایت بهداشت بنویسین در اداره ها که حتی روی ارباب رجوع هم تاثیر منفی داره". آره خب موضوع جالبی هست ولی الان من تو حس دلیل و برهان آوردن نیستم.

ولی خب عزیزم، این غرغر ها برامون نون و آب نمی شه. برو خانمی باید از یه جایی شروع کنیم دیگه. برم.