دوشنبه 15 تیر‌ماه سال 1388
سوال های سخت نپرسین لطفا!

- سوال سخت اوان طفولیت: مامانو بیشتر دوست داری یا بابا رو؟

- جواب: من نیم وجبی با چشمای گرد شده! 

 

- سوال سخت دوره راهنمایی: چه کار می کنی با درس ها؟

- جواب: [کشتی می گیرم. آخه به شما چه؟!] می گذرونم. 

 

- سوال سخت دوره دبیرستان: می خوای چه کاره بشی؟

 - جواب: دکتر، مهندس، استاد. (و نمی دونم هر کدوم اینها یعنی چی.) 

 

- سوال سخت بعد از اعلام نتایج کنکور: رتبه ات چند شد؟

- جواب: [اوسولولو] 

 

- سوال سخت دوره دانشجویی در ایران (پرسنده: دختر فضولی که پشت سر همه صفحه می ذاره): فلان پسره خوش تیپ نیست؟

- جواب دندان شکن: خدا ببخشه به مادر پدرش! 

 

- سوال سخت سال های اول مهاجرت: کانادا به نظرت چطور کشوری میاد؟

- جواب: [ای بابا عجب گیری کردیم ها. این قوم کنجکاو تا خود کره ماه هم با ما میان.] 

 

و سوال های سخت آتی:

- در آمد سالیانه ات چقدره؟

- خونه ات چند متر مربعه؟

- چند سالگی می خوای ازدواج کنی؟ 

 

و اینم لابد به عنوان حسن ختام خواهند پرسید:

- چقدر برای کفن و دفنت کنار گذاشتی؟!