جمعه 18 اردیبهشت‌ماه سال 1388
قهرمان غم و کم ها

 

 

 

و طلوع و سحر

و فروغ و اثر          

 و چراغ شب یلدای کسی باش گلم.      

 

 

و بهار و نسیم

 ونگار و ندیم

و دل آرام و تسلای کسی باش گلم. 

 

 

ابر شو، باران باش

برف کوهستان باش

یاری پنهان باش

چشمه جاری صحرای کسی باش گلم. 

 

 

زندگی دریایی ست

پر تلاطم، پر موج

گاه موجی آرام، گاه موجی در اوج

با دلی دریایی،

زورق و ساحل دریای کسی باش گلم. 

 

 

اختری کن هر شب

خاوری کن هر صبح

روشنی کن هر روز

یاوری کن هر دم

ماه و خورشید کسی،

قهرمان غم و کم های کسی باش گلم. 

 

 

جرسی، نفسی،

و مسیحای کسی باش گلم.  

 

 

مرحوم مجتبی کاشانی