سه‌شنبه 23 تیر‌ماه سال 1388
گدار سومی

گل زردُم

 همه دردُم

 ز جفایت شکوه نکردُم

 تو بیا تا دور تو گردُم

 هاااااای 

  

ای یار جانی، یار جانی

دوباره بر نمی گردد دیگر جوانی 

 

 

از اینجا تا به بیرجند سه گُداره

گدار اولی، جان، نقش و نگاره

گدار دومی مخمل بپوشُم

گدار سومی دیدار یاره