پنج‌شنبه 7 آبان‌ماه سال 1388
باز هم خانوم نویسنده!

ببخشید من شما رو می شناسم؟ ... فکر نکنم... آها لابد منو رو جلد یکی از این مجله ها دیدین. ببخشید من خیلی بیزی ام، باید برم، کاری داشتین با ایجنت ام تماس بگیرین.

باورت بشه یا نه، دهباشی گفت خوب می نویسم. زمینه دارم.

من رفتم.