دوشنبه 10 فروردین‌ماه سال 1388
برای خودم

زندگی زیباست عزیزم، 

نترس نترس نترس؛ 

همه چی درست می شه.  

فکر کن توکل کن خدا با ماست. به قدرت ما ایمان بیار. 

 

ما می تونیم.