چهارشنبه 7 اسفند‌ماه سال 1387
زندگی شلوغ و روزهای رنگین کمانی، هرکدام یک رنگ....

همین. خود عنوان به تنهایی زیباست و احتیاج به توضیح ندارد.