شنبه 3 اسفند‌ماه سال 1387
خانه

خانه یعنی من و تو دور اجاقی ساده / که در آن چای محبت و صفا آماده است.

آدم که بخواد بهانه بگیره با دیدن گزینه HOME  فیس بوک هم دلش می گیره.... باز هم بگم؟