شنبه 27 مهر‌ماه سال 1387
من و زبل خان و تورنتو

خیلی سرم شلوغه. یعنی راستش از من بپرسی همیشه سرم شلوغه ولی این روزا دیگه واقعاً دارم مبارزه می کنم.... در کلاس درس، سر کار در آزمایشگاه، در کتابخانه (مشغول مید ترم های عریض و طویل)، در آشپزخانه (رفتم نورث یورک گوسفندی خریدم، چه آبگوشتی بار گذاشتم، انگشتات رو هم می خوای بخوری)، پشت میز، پشت کامپیوتر، پای اجاق، تو لاندری....زبل خان اینجا زبل خان اونجا زبل خان همه جا!...